Klik hier om een blik te werpen in de ruwe inleiding van het boek.