Inleiding

Deel 1: To platform or not to platform?
Hoofdstuk 1: De (on)begrensde mogelijkheden van de platformeconomie
Hoofdstuk 2: Platformen als tweezijdige marktplaatsen
Hoofdstuk 3: Wat doen platformen anders?
Hoofdstuk 4: Maar hoe dan? Lessen uit de platformpraktijk
Hoofdstuk 5: Platformen in maatschappelijk perspectief

Deel 2: Platformen voor niet-startups
Hoofdstuk 6: Kansen voor bestaande organisaties
Hoofdstuk 7: Strategische vragen
Hoofdstuk 8: Checklist voor de toegevoegde waarde van platformen

Deel 3: Overheid en platformen
Hoofdstuk 9: De overheid in de platformeconomie
Hoofdstuk 10: Platformen die bijdragen aan de doelstelling van de overheid
Hoofdstuk 11: Nationale overheden en platformen
Hoofdstuk 12: De overheid als platform

Deel 4: Toekomst
Hoofdstuk 13: De potentie van de platformeconomie
Hoofdstuk 14: Naar een inclusieve platformeconomie
Hoofdstuk 15: Platformen in crisistijd

Nawoord

Dank

Over de auteur

Bronnen