Het boek is nog volop in ontwikkeling, maar hier vind je alvast een draft versie van de inhoudsopgave. Deze versie is dus nog niet definitief, maar zie het vooral als een rode draad van het verhaal. 

Voorwoord

Inleiding

Leeswijzer / disclaimer

Deel 1: To disrupt or to be disrupted

 1. context: wat gebeurd hier en waarom?
 2. het spel
 3. de spelers
  1. start en scale ups
  2. bestaande organisaties
  3. overheid
  4. de prosument

Deel 2: Pas op de plaats

 1. met de beide benen op de grond
 2. dilemma’s
 3. maatschappelijke uitdagingen

Deel 3: Toekomst

 1. Vraagstukken en handvatten
 2. Visie op de toekomst
 3. 5 toekomst scenario’s
  1. financiële dienstverlening
  2. mobiliteit
  3. arbeidsmarkt
  4. overheid
  5. xxxx
 4. Hoe?

Deel 4: Toolkit??

Nabeschouwing en food4thought

Nawoord

Over de auteur

Dankwoord

Noten

Register